Hotline: 0911595000; 0916350799

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước  là website cho phép đăng tin miễn phí nên người đăng tin (Cả người sử dụng và cung cấp dịch vụ) chịu trách nhiệm với pháp luật về nội dung đã đăng. Sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm xác minh tài khoản đăng ký hợp lệ và cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước  sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật. Sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước chỉ đứng vai trò là bên thứ 3 tiếp nhận thông tin khiếu nại và cung cấp các thông tin liên quan. Quy trình hỗ trợ giải quyết tranh chấp khiếu nại như sau: Quy trình hỗ trợ giải quyết tranh chấp khiếu nại như sau:

Bước 1: Người mua khiếu nại về sản phẩm, dịch vụ của người bán qua email,

Bước 2: Ban quản lý của Sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước sẽ tiếp nhận các khiếu nại, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bênSàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước  sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh
chấp đó,

Bước 3: Sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước  sẽ thu thập và chuyển thông tin đến hai bên để người mua và người bán tự thỏa thuận giải quyết tranh chấp.

Bước 4: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước  thì vụ việc sẽ được đưa ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật