Sắp xếp theo:

( 4 sản phẩm. )

hạt điều loại w320

Liên hệ

Hạt điều nhân W320 chưa qua chế biến được Công ty chúng tôi lựa chọn chặt chẽ và đóng gói đạt tiêu chuẩn châu âu

hạt điều loại sw450

Liên hệ

Hạt điều nhân SW450 chưa qua chế biến được Công ty chúng tôi lựa chọn chặt chẽ và đóng gói đạt tiêu chuẩn châu âu

hạt điều loại sw320

Liên hệ

Hạt điều nhân SW320 chưa qua chế biến được Công ty chúng tôi lựa chọn chặt chẽ và đóng gói đạt tiêu chuẩn châu âu

hạt điều loại w240

Liên hệ

Hạt điều nhân trắng W240 chưa qua chế biến được Công ty chúng tôi lựa chọn chặt chẽ và đóng gói đạt tiêu chuẩn châu âu