Liên hệ

Địa chỉ

Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Điện thoại

(0271) 3870 235

Email

sct@binhphuoc.gov.vn

Nội dung