BÃ VỎ HẠT ĐIỀU - CASHEW NUT SHELL EXTRACTION (CNSE)

(0*)

Chưa có đánh giá Đánh giá ngay

Liên hệ

Cashew nut shell extraction:

– Size: 0-40mm

– Moisture: 12% (max15%)

– Impurity: max1%

– Ash content: max2%

– calory: min 4200kgcal

Package:

– By jumboo bag 1,2MT. 24 MT/ container 40HC

– Bulk vessel

Gian hàng: