HẠT ĐIỀU WW320

(0*)

Chưa có đánh giá Đánh giá ngay

Liên hệ

Các loại hạt có đồng phục màu trắng ngà, không có sâu bệnh, không có hạt với tat. Vì vậy, từ 300 - 320 hạt trên mỗi LB.