Máy chẻ hạt điều tự động ĐHK

(0*)

Chưa có đánh giá Đánh giá ngay

Liên hệ

Kể từ năm những năm 2010, chúng tôi đã nhận thấy tầm quan trọng và cần thiết của việc áp dụng máy móc vào quá trình sản xuất nhân điều. Do đó, chúng tôi đã đầu tư nghiên cứu máy chẻ hạt điều tự động. Qua nhiều lần thử nghiệm và liên tục cải tiến, đến năm 2013 thì dàn máy chẻ hạt điều tự động đầu tiên cũng hoàn thiện và chuyển giao cho khách hàng.