Tổ yến - Edible birdnest

(0*)

Chưa có đánh giá Đánh giá ngay

Liên hệ

Tổng quan:
Hộ gia đình nuôi trồng yến Huỳnh Ngọc Sửu
Địa chỉ: Số nhà 222, Quốc lộ 14, Nghĩa Trung, Bù Đăng, Bình Phước
Quy mô: 100 m2.
Liên hệ: 0933.077.077 Chị Gấm.

Overview:
Huynh Ngoc Suu edible birdnest farming households
Address: No. 222, Highway 14, Nghia Trung, Bu Dang, Binh Phuoc
Scale: 100 m2.
Contact: 0933.077.077 Ms. Gam.