Viên nén gỗ cao su - Rubber wooden pellets

(0*)

Chưa có đánh giá Đánh giá ngay

Liên hệ

Tổng quan:
Sản xuất phôi gỗ: công suất 1.000 m3/tháng.
Sản xuất viên nén gỗ: công suất 600 tấn/tháng.
Sản xuất tại Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước.

Overview:
Producing wooden bars: capacity of 1,000 m3/month.
Producing wooden pellets: capacity of 600 tons/month.
Made in Dong Phu District, Binh Phuoc Province.

Gian hàng: