Hotline: 0911595000; 0916350799

Yên thô nhà nuôi

(0*)

Chưa có đánh giá Đánh giá ngay

Liên hệ

Trọng lượng: 100 g

Ghi chú : Khoảng 10 – 12 tổ/100 g

Loại: Yến nhà + Nguyên tổ + Yến thô

Nguồn gốc: Nhà Yến Nam Phú I