Hotline: 0911595000; 0916350799

Yến tươi nguyên chất

(0*)

Chưa có đánh giá Đánh giá ngay

Liên hệ

Trọng lượng: 50r, 100gr, 200gr

Ghi chú : Mua số lượng tùy ý

Loại: Yến nhà + Yến tươi + Đã làm sạch

Nguồn gốc: Nhà Yến Nam Phú I