BẢN TIN THUẬN LỚI HÓA THƯƠNG MẠI

Từ ngày 27 đến ngày 30/9/2021, Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) đã tổ chức hội thảo trực tuyến về Thương mại điện tử xuyên biên giới, nêu bật những cơ hội và thách thức do khối lượng thương mại điện tử ngày càng phát triển, tầm quan trọng của việc thực hiện hiệu quả và hài hòa Khung tiêu chuẩn WCO về thương mại điện tử xuyên biên giới (E-Commerce FoS)

Hội thảo đã hội thảo đã cung cấp các giải pháp cụ thể về việc triển khai FoS Thương mại điện tử trong các lĩnh vực như sử dụng Dữ liệu điện tử trước, trao đổi dữ liệu với các nhà khai thác bưu điện, các thủ tục đơn giản hóa cho các lô hàng giá trị thấp và thu thập doanh thu, bao gồm định giá và kiểm toán sau thông quan.

Khu vực Bắc Phi, Cận và Trung Đông (MENA) là khu vực được hưởng lợi nhiều nhất từ các giải pháp đề xuất trong hội thảo, nâng cao nhận thức về FoS Thương mại Điện tử của WCO và các bước thực hiện cũng như thúc đẩy hợp tác khu vực hàng xuất khẩu. Các ưu tiên này cần được quyết định chính thức tạị MC12.

Đồng thời, giải quyết những thách thức của đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu, đảm bảo các quy tắc của WTO được điều chỉnh cho phù hợp với nền kinh tế kỹ thuật số ngày nay, đảm bảo lợi ích của thương mại được mở rộng cũng là ưu tiên cải cách trong việc tăng cường hệ thống thương mại đa phương.

Chi tiết xem bản đính kèm.