GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC-ĐÀI LOAN-HỒNG KÔNG CHO TRÁI XOÀI

LẦN ĐẦU RA MẮT SGDNS TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2020 - CÔNG BỐ CÁC NHÀ NHẬP KHẨU TRÁI XOÀI TƯƠI TẠI TRUNG QUỐC-ĐÀI LOAN-HỒNG KÔNG

Cộng đồng doanh nghiệp và người dân tỉnh Bình Phước có cơ hội tìm hiểu, tiếp cận các Nhà nhập khẩu tại các thị trường ưu chuộng trái Xoài tươi như Trung Quốc - Đài Loan - Hồng Kông (sắp công bố). Cơ hội chuẩn bị các điều kiện cần và đủ sẵn sàng cho việc trồng, bảo quản và xử lý trái Xoài của tỉnh Bình Phước phục vụ xuất khẩu.