Hotline: 0911595000; 0916350799

CHUYÊN TRANG XUẤT KHẨU SẦU RIÊNG

CƠ HỘI KHỞI NGHIỆP TRONG KHU VỰC NÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI KHI QUAN SÁT KỸ NGÀNH HÀNG SẦU RIÊNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước sẽ liên tục cập nhật: • Tình hình trồng và xuất khẩu Sầu Riêng tại Bình Phước, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc và Campuchia. • Tiêu chuẩn và phương pháp cải thiện tình hình xuất khẩu Sầu Riêng vào Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông nhìn từ các nước đang trồng Sầu Riêng. • Các đầu mối nhập khẩu chính về Sầu Riêng tại TQ, ĐL, HK để xây dựng cơ hội tiếp cận, tìm hiểu nhu cầu và cơ chế định giá trong hợp tác cung ứng xuất khẩu. • Điều kiện cần và đủ để xuất khẩu Sầu Riêng của Tỉnh vào mỗi quốc gia. Mỗi điều kiện cần và đủ kèm theo rất nhiều khó khăn cần phải tháo gỡ từng bước nhưng từ đây hình thành cơ hội khởi nghiệp: đặc biệt về công nghệ thông tin, logistics, bảo quản và sơ chế nông sản, thương hiệu, quảng bá và thương mại./. Posted by Quang Minh Bui.