Hướng dẫn thực hiện hiệp định EVFTA về phòng vệ thương mại

Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA) là một thỏa thuận thương mại tự do giữa Việt Nam và 27 nước thành viên EU. EVFTA, cùng với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương là hai FTA có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt Nam từ trước tới nay.

Tiếp tục

Yêu cầu về ghi nhãn tại Hà Lan - Labeling Requirements

Yêu cầu về ghi nhãn tại Hà Lan

Tiếp tục