XUẤT KHẨU TRÁI SẦU RIÊNG TƯƠI & CẤP ĐÔNG

LẦN ĐẦU RA MẮT SGDNS TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2020 - CÔNG BỐ CÁC NHÀ NHẬP KHẨU TRÁI SẦU RIÊNG TƯƠI & CẤP ĐÔNG TẠI TRUNG QUỐC-ĐÀI LOAN-HỒNG KÔNG

Cộng đồng doanh nghiệp và người dân tỉnh Bình Phước có cơ hội tìm hiểu, tiếp cận các Nhà nhập khẩu tại các thị trường ưu chuộng trái Sầu riêng tươi và cấp đông như Trung Quốc - Đài Loan - Hồng Kông (sắp công bố). Cơ hội chuẩn bị các điều kiện cần và đủ sẵn sàng cho việc trồng, bảo quản và xử lý trái Sầu riêng của tỉnh Bình Phước phục vụ xuất khẩu.