CƠ HỘI CHO NÔNG SẢN CỦA BÙ ĐĂNG GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU

Người dân Bù Đăng có thể chuẩn bị điều kiện cần và đủ để phát triển vùng nguyên liệu trái Sầu riêng và Xoài phục vụ xuất khẩu & thúc đẩy cơ hội đầu tư vào chế biến nội địa

Trên địa bàn Tỉnh hiện nay người dân đang có sự chuyển dịch một số loại cây trồng sang trồng cây ăn trái như Xoài và Sầu riêng. Theo Niên giám Thống kê của Tỉnh năm 2018, diện tích cho ra sản phẩm của Xoài là 477 ha (tương đương sản lượng hàng năm 2.931 tấn Xoài tươi) và Sầu riêng là 836 ha (tương đương 5.210 tấn). Trên địa bàn huyện Bù Đăng cũng đang có sự chuyển đổi cây trồng nêu trên với Xoài là 65 ha và Sầu riêng là 635 ha (chiếm hơn 38% diện tích trồng Sầu riêng toàn Tỉnh). Tính riêng Sầu riêng trên địa bàn Huyện mỗi năm bà con nông dân thu hoạch 911 tấn. Xu hướng đầu tư của bà con nông dân vào sự chuyển dịch này vẫn đang tăng và đặc biệt là nhu cầu tại các nước nhập khẩu như Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông vẫn cao. Tuy nhiên, tiểu thương vẫn là kênh tiêu thụ chính cho Xoài và Sầu riêng của bà con nông dân. Toàn tỉnh chưa có sự mạnh dạn đầu tư của khu vực doanh nghiệp vào vùng trồng, chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, thiết lập các cơ sở cấp đông và bảo quản Xoài và Sầu riêng tươi để giải quyết khó khăn trong dài hạn về thị trường cho sự chuyển dịch này. Vai trò rất bức thiết của Nhà nước lúc này trong khâu quy hoạch tạo vùng nguyên liệu trồng ổn định, làm rõ toàn bộ điều kiện cần và đủ để phát triển thị trường xuất khẩu ngành trái tươi và trái sau khi cấp đông vào Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông cũng như có thể phục vụ cho hoạt động chế biến sâu trong nước. Nếu được hỗ trợ như vậy, bà con nông dân sẽ định hướng đúng hơn trong đầu tư và có sơ sở để khu vực doanh nghiệp quan tâm đầu tư, đồng hành với các vùng trồng được Tỉnh quy hoạch sẵn./.