CÁC YÊU CẦU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ & NHÀ NHẬP KHẨU MỸ ĐỐI VỚI TRÁI XOÀI

ĐỂ CÓ CÁI NHÌN ĐA CHIỀU KHI XUẤT KHẨU TRÁI XOÀI VÀO MỸ - SGDNS TỈNH BÌNH PHƯỚC CÔNG BỐ CÁC TIÊU CHUẨN CHÍNH PHỦ MỸ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TRÁI XOÀI ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀO MỸ TỪ THÁI LAN, PHILIPPINES, ĐÀI LOAN & VIỆT NAM (sắp công bố).

Người dân Bình Phước bây giờ có thể chuẩn bị điều kiện cần và đủ để phát triển vùng trồng Xoài phục vụ xuất khẩu & thúc đẩy cơ hội đầu tư vào chế biến nội địa./.