Người Thái tìm cách bảo vệ thương hiệu Sầu riêng quốc gia & những tác động bởi nỗ lực này

Người Thái mong muốn làm rõ sự khác biệt giữa Sầu riêng Thái với Sầu riêng các nước khác để bảo vệ thương hiệu nông sản quốc gia. Điều này sẽ có những tác động ngay tới sự lựa chọn bước đi hiện tại của người nông dân trồng Sầu riêng.

Thái Lan nhận thức rõ trái Sầu riêng cần phải được bảo vệ thương hiệu ở tầm quốc gia. Nhiều doanh nghiệp tận dụng cơ hội nổi tiếng của Sầu riêng Thái để bán các sản phẩm Sầu riêng ở các quốc gia khác nhưng mang cùng tên thương mại, thậm chí xuất khẩu vào các quốc gia thứ ba. Điều này được Thái xem là hạn chế chưa giải quyết dứt điểm được do hầu hết người tiêu dùng trên thị trường khó có thể phân biệt được điều này. Trước mắt người tiêu dùng chỉ có thể nhận thức theo mùa Sầu riêng ở Thái, nếu ngoài Tháng 6 hoặc thấy giá thấp thì rất có thể không phải là Sầu riêng Thái. Thái chắc chắn sẽ có những động thái quyết liệt nhằm hạn chế sự trục lợi nêu trên thông qua sự ngăn chặn giả mạo nguồn gốc xuất xứ tại cửa khẩu nhập khẩu của các nước thứ ba. Cơ hội trục lợi cho các doanh nghiệp sẽ khó có khả năng duy trì nhưng tác động ngay tới những vùng trồng Sầu riêng và sự đầu tư của bà con nông dân thì có thể đoán trước./. Posted by Quang Minh Bui.