Quy trình cấp mã số vùng trồng cho trái cây - PROCEDURES FOR GRANTING AREA CODES

Quy trình cấp mã số vùng trồng cho trái cây

Việc cấp mã số vùng trồng trái cây xuất khẩu áp dụng cho một số thị trường khó tính như Mỹ, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Anh và một số nước thuộc liên minh Châu Âu (EU). Khi xuất khẩu thì kiện hàng phải được ghi mã vùng trồng.

Cục Bảo vệ thực vật đã tiến hành cấp mã số vùng trồng cho cây ăn trái: Thanh Long hơn 3.570 ha xuất đi Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ, New Zealand, Chile; Chôm chôm hơn 335 ha xuất đi Mỹ; Nhãn hơn 470 ha xuất đi Mỹ; Xoài hơn 1.040 ha xuất đi Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Úc; Vải hơn 345 ha xuất đi Mỹ, Úc;…

Nhiều tỉnh được cấp mã số vùng trồng cho cây ăn trái là: Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bình Định, Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội,…Việc cấp mã số vùng trồng không những giúp truy xuất nguồn gốc mà còn gắn chặt sản xuất theo quy trình nhất định để đáp ứng yêu cầu của quốc gia nhập khẩu, giúp nông dân ý thức được vấn đề sản xuất liên quan chặt chẽ đến chất lượng và giá thành sản phẩm.

Về cơ bản, khi đăng ký mã số vùng trồng cho trái cây nói chung và BƯỞI nói riêng xuất khẩu sang thị trường khó tính như Mỹ phải tuân theo những bước sau:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xuất khẩu trái cây đệ trình yêu cầu lên Cục bảo vệ thực vật (BVTV). Cục BVTV xem xét, rà soát các tài liệu do tổ chức, cá nhân đệ trình. Nếu các tài liệu cần thiết đã được đáp ứng, Cục BVTV sẽ tiến hành kiểm tra, khảo sát vùng trồng trái cây xin cấp mã số. Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của quốc gia nhập khẩu, cán bộ của Cơ quan BVTV quốc gia nhập khẩu có thể đi theo để cùng đánh giá.

Sau khi kiểm tra và khảo sát, nếu vùng trồng đáp ứng đầy đủ tất cả các tiêu chí kỹ thuật, Cục BVTV sẽ tiến hành cấp mã số vùng trồng (Production Unit Code – P.U.C). Trong trường hợp vùng trồng chưa đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn, Cục BVTV sẽ chỉ đạo các biện pháp khắc phục. Tổ chức, cá nhân xin cấp có thể tiếp tục đăng ký sau khi đã hoàn thiện các yêu cầu còn thiếu.

Cục BVTV sẽ thông báo kết trái và mã số vùng trồng cho tổ chức, cá nhân đăng ký và gửi mã số đó sang Cơ quan BVTV của quốc gia nhập khẩu. Riêng đối với thị trường Mỹ, Cơ quan BVTV của quốc gia này sẽ cấp lại mã số IRADS (Irradiation Reporting and Accountability Database) dựa trên mã số P.U.C của Cục BVTV. Trường hợp xuất trái cây vào Mỹ, kiện hàng phải có đầy đủ thông tin của 2 loại mã số trên.

 

PROCEDURES FOR GRANTING AREA CODES

The granting of export fruit growing area codes applies to some demanding markets such as the US, Australia, New Zealand, Japan, Korea, Taiwan, the UK and some European Union (EU) countries. When exporting, the container must be marked with the planting area code.

The Plant Protection Department issued a code of growing areas for fruit trees: Thanh Long had 3,571 hectares to export to Korea, Japan, Taiwan, America, New Zealand, Chile; Rambutan has 336 hectares of land exported to the US; Longan has 471 hectares exported to the US; 1,043 hectares of Mango were exported to Korea, Japan, New Zealand and Australia; 349 hectares of Litchi is exported to the US, Australia;...

Many provinces have been issued with fruit tree planting area codes: Long An, Tien Giang, Tra Vinh, Ben Tre, Vinh Long, Dong Thap, Can Tho, An Giang, Tay Ninh, Dong Nai, Ba Ria-Vung Tau, Binh Thuan, Khanh Hoa, Binh Dinh, Hung Yen, Bac Giang, Hai Duong, Hanoi,...

The granting of planting area codes not only helps traceability but also closely links production according to a certain process to meet the requirements of the importing country, helping farmers be aware of production problems closely related to quality, quantity and price of the product.

 

PROCEDURES

Basically, when registering for codes for fruit growing areas in general and pummelos in particular, and exporting to difficult markets like the US, you must follow these steps:

  • An organization/individual wishing to export fruit shall submit a request to the Plant Protection Department.
  • The Plant Protection Department reviews and reviews the documents submitted by the organization/individual. If the required documents have been met, the Plant Protection Department will conduct an inspection of the fruit growing area to apply for a code. In case of necessity at the request of the importing country, the staff of the Plant Protection Department of the importing country can accompany them for a joint assessment.
  • After checking and surveying, if the planting area satisfies all technical criteria, the Plant Protection Department will issue a production unit code (P.U.C). In case the planting area does not meet all the standards, the Plant Protection Department will direct remedial measures. The applicant can continue to register after completing the missing requirements;
  • The Department of Plant Protection will notify the result and the planting area number to the registered organization/individual and send that number to the National Plant Protection Agency of the importing country. Particularly for the US market, the Plant Protection Department of this country will re-issue the IRADS (Irradiation Reporting and Accountability Database) code based on the P.U.C code of the Plant Protection Department. In case of exporting fruit to the US, the container must contain all information on the two above codes.