Sàn giao dịch nông sản Ai Cập cho lúa mì, ngô, gạo và đường sẽ hoạt động vào tháng 1 năm 2021: Bài toán giải quyết khó khăn về tiêu thụ nông sản cho người dân Ai Cập.

Ai Cập sẽ vận hành Sàn giao dịch nông sản (EGX) vào tháng 1 năm 2021. Sàn ban đầu chỉ cung cấp bốn mặt hàng nông sản là lúa mì, ngô, gạo và đường. Đây là những mặt hàng giao ngay có khối lượng lớn và có thể lưu trữ được trong thời gian dài.

Ngày 22 tháng 1 năm 2020, Thủ tướng Ai Cập, Tiến sĩ Mostafa Madbouly, đã ủy quyền cho EGX và một số cơ quan có liên quan để thành lập một Công ty cổ phần để vận hành Sàn. Khoảng 6.3 triệu USD vốn sẽ được phân bổ để vận hành Sàn. Hội đồng quản trị của công ty sẽ được tạo thành từ các bên liên quan của Chính phủ Ai Cập nắm giữ 51% cổ phần và 49% còn lại thuộc về các tổ chức tư nhân. Các nhà đầu tư nhà nước và tư nhân bao gồm 3 ngân hàng lớn (The Misr Bank, The National Bank of Egypt và The Agricultural Bank), EGX, The Ministry of Supply and Internal Trade, The IC Capital, The Hermes Financial Group, The Misr Insurance Holding Company, The Misr Authority for Central Clearing, Depository and Registry, và The Federation of Egyptian Chambers of Commerce. Với cam kết giảm rủi ro, thu hút thương nhân, đẩy mạnh khối lượng giao dịch, giá trị và hiệu quả giao dịch. Một hệ thống quản lý cơ sở hạ tầng thương mại điện tử, cơ chế định giá, báo giá, kiểm soát và quản lý rủi ro được đưa vào sử dụng. Giao dịch nông sản trên Sàn được kết nối với các trung tâm logistics, thu mua, kho chứa để xác định cung và cầu hàng hóa và đảm bảo hiệu quả cho chuỗi cung ứng. Với mục đích tạo ra một thị trường nông sản có tổ chức để đảm bảo cho giao dịch, định giá công bằng, rõ ràng, minh bạch, giảm chi phí trung gian, tránh độc quyền. Trên cơ sở Sàn được vận hành như vậy, có đầy đủ dữ liệu thị trường để đảm bảo cơ hội cho cả nông dân sản xuất nhỏ. Dự kiến hiệu quả: - Giảm 20% chi phí sản xuất, logistics và lưu trữ; đồng thời giảm tổn thất và lãng phí trong chuỗi giá trị; - Nông dân có cơ hội tiếp cận thông tin minh bạch, tự biết giá trị sản phẩm của mình để từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng tiếp thị; - Nhà hoạch định chính sách cải thiện sự đánh giá, tiếp cận và loại bớt điểm nghẽn trong chuỗi giá trị; - Trung tâm logistics, thu mua, kho chứa có liên kết với nhau và dần dần đưa khu vực giao dịch không chính thức trở thành một khu vực chính thức. - Tất cả những kết quả trên sẽ tăng hiệu quả thương mại và thương hiệu chung, mang lại thu nhập cao hơn cho nông dân, các loại hình doanh nghiệp và người tiêu dùng, gián tiếp tác động đến việc nâng cao chất lượng nông sản, tạo ra những ý tưởng và đổi mới trong chuỗi giá trị thực phẩm, do đó thu hút đầu tư mới vào lĩnh vực sản xuất và chế biến nông sản xuất khẩu. Ts. Bùi Quang Minh