Thị trường cà phê thế giới đầu tháng 12/2020

Đầu tháng 12/2020, giá cà phê thế giới giảm khi thu hoạch vụ mùa mới ở Việt Nam diễn biến khác thuận lợi và thời tiết tốt đã hỗ trợ cây cà phê ở các vùng sản xuất chính ở phía đông nam Bra-xin phát triển.

Theo Hiệp hội xuất khẩu cà phê Bra-xin, xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 11/2020 tăng 39,5% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 4,6 triệu bao. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), sản lượng cà phê của Bra-xin niên vụ 2020/21 tăng 14,5% so với niên vụ 2019/20, lên mức kỷ lục 67,9 triệu bao. Trong báo cáo tháng 10/2020, Tổ chức Cà phê thế giới (ICO) đã cắt giảm ước tính dư thừa cà phê toàn cầu trong niên vụ 2019/20 xuống còn 0,96 triệu bao so với ước tính dư thừa trước đó là 1,24 triệu bao. ICO dự báo sản lượng cà phê  Arabica toàn cầu giảm 5,1% so với niên vụ 2019/20, xuống 95,73 triệu bao, nhưng sản lượng cà phê Robusta toàn cầu tăng 3,2% so với niên vụ 2019/20, lên 72,82 triệu bao.

Trên Sàn giao dịch London, ngày 08/12/2020 giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 1/2021 giảm 83 USD/tấn (tương đương mức giảm 5,9%) so với ngày 30/11/2020, xuống mức 1.328 USD/tấn, kỳ hạn giao tháng 3/2021 và tháng 5/2021 cùng giảm 63 USD/tấn (giảm 4,5%) so với ngày 30/11/2020, xuống mức 1.350 USD/tấn và 1.361 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 7/2020 giảm 61 USD/tấn (giảm 4,2%) so với ngày 30/11/2020 xuống mức 1.378 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York ngày 08/12/2020 giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2020 giảm 4,8 Uscent/Ib (tương đương mức giảm 3,9%) so với ngày 30/11/2020, xuống mức 116,95 Uscent/Ib; kỳ hạn giao tháng 3/2021 và tháng 5/2021 cùng giảm 5,1 Uscent/Ib (giảm 4,1%) so với ngày 30/11/2020, xuống mức 119,1 Uscent/Ib và 120,8 Uscent/Ib; kỳ hạn giao tháng 7/2021 giảm 4,9 Uscent/Ib (giảm 4,9%) so với ngày 30/11/2020, xuống mức 122,4 Uscent/Ib.

Trên Sàn giao dịch BMF của Bra-xin, ngày 08/12/2020 giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2020 giảm 2,6 Uscent/Ib (tương đương mức giảm 2,0%) so với ngày 30/11/2020, xuống mức 129 Uscent/Ib; kỳ hạn giao tháng 3/2021 và tháng 5/2021 giảm lần lượt 3,8 Uscent/Ib (giảm 2,8%) và giảm 6 Uscent/Ib (giảm 4,3%) so với ngày 30/11/2020, xuống mức 131,5 Uscent/Ib và 132,9 Uscent/Ib; kỳ hạn giao tháng 7/2021 giảm 5,4 Uscent/Ib (giảm 3,8%) so với ngày 30/11/2020, xuống mức 134,45 Uscent/Ib.