Thị trường hạt tiêu thế giới đầu tháng 12/2020

Đầu tháng 12/2020, giá hạt tiêu xuất khẩu tại Ấn Độ và In-đô-nê-xi-a tăng, giá tại Bra-xin, Ma-lai-xi-a và Việt Nam ổn định.

Tại cảng Lampung ASTA của In-đô-nê-xi-a, ngày 08/12/2020 giá hạt tiêu đen xuất khẩu tăng 13 USD/tấn (tăng 0,5%) so với ngày 30/11/2020, lên mức 2.626 USD/tấn; ngược lại, giá xuất khẩu hạt tiêu trắng tại cảng Muntok giảm 12 USD/tấn (giảm 0,2%) so với ngày 30/11/2020, xuống mức 4.639 USD/tấn.

- Tại Bra-xin, ngày 08/12/2020 giá hạt tiêu đen xuất khẩu ổn định ở mức 2.800 USD/tấn so với ngày 30/11/2020.

- Tại cảng Kochi (Ấn Độ), giá hạt tiêu đen xuất khẩu tăng 29 USD/tấn (tăng 0,6%) so với cuối tháng 11/2020, lên mức 4.799 USD/tấn.

- Tại cảng Hà Khẩu (Trung Quốc), ngày 04/12/2020 giá hạt tiêu trắng xuất khẩu ổn định ở mức 5.050 USD/tấn.

Tại cảng Kuching của Ma-lai-xi-a, ngày 08/12/2020 giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng xuất khẩu ổn định ở mức 3.675 USD/tấn và 4.900 USD/tấn.

Sản lượng hạt tiêu toàn cầu giảm, nhu cầu tiêu thụ cuối năm tăng sẽ tác động tích cực lên giá hạt tiêu toàn cầu. Tuy nhiên, do giá hạt tiêu toàn cầu đã tăng mạnh trong thời gian trước nên nhiều khả năng giá thời gian tới sẽ ổn định.