Thông tin thị trường cà phê trong nước đầu tháng 10/2020

Những ngày đầu tháng 10/2020, giá cà phê trong nước nhìn chung ổn định so với cuối tháng 9/2020.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta loại R1 tăng 0,3% so với ngày 30/9/2020, giao dịch ở mức 33.100 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng Cục Hải quản, xuất khẩu cà phê Arabica trong tháng 8/2020 giảm 37,7% về lượng và giảm 35,4% về trị giá so với tháng 7/2020, giảm 37,1% về lượng và giảm 25,8% về trị giá so với tháng 8/2019.

Tuy nhiên, tính chung 8 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cà phê Arabica tăng 21,8% về lượng và tăng 39,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 54,2 nghìn tấn, trị giá 125,1 triệu USD do xuất khẩu đã tăng khá trong giai đoạn tháng 2 đến tháng 5.

Giá xuất khẩu bình phân cà phê Arabica trong tháng 8/2020 đạt mức 2.198 USD/tấn, tăng 3,8% so với tháng 7/2020 và tăng 18,1% so với tháng 8/2019. Tính chung 8 tháng đầu năm 2020, giá xuất khẩu cà phê Arabica đạt mức 2.309 USD/tấn, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2019.