Thông tin về bưởi Năm roi của Việt Nam - Nam Roi Pummelos of Vietnam

Thông tin về bưởi Năm roi của Việt Nam

- Tên khoa học: Citrus maxima (Burm) Merr

- Tên tiếng Anh: “Nam roi” pummelo

Cây 10 năm tuổi có chiều cao khoảng 78 m.

Cây chiết cành hoặc cây ghép thường không có hoặc có ít gai ngắn.

Lá non có màu xanh nhạt, mặt trên có lớp lông mịn.

Lá trưởng thành có hình oval đến hình elip, đế tròn hoặc hình trái tim.

Lá thuộc kiểu lá kép.

Bìa lá khía tròn, trên 2 mặt lá có nhiều tuyến tinh dầu nằm rải rác.

Màu lá mặt trên xanh đậm, phiến lá hình trứng, cách lá hình trái tim ngược.

Hoa mọc thành chùm ở nách lá, có thể có nhiều hoa hoặc chỉ một hoa, cuống hoa ngắn và có lông mịn. Hoa khá to thuộc hoa ngũ phân, có bầu noãn lớn và nhiều tiểu nhuỵ dính nhau. Hoa có 5 cách hoa màu trắng ngà và có mùi thơm.

Tất cả hoa đều có khả năng thụ phấn tốt để hình thành trái, nhưng quá trình phát triển bình thường trên mỗi chùm chỉ còn lại 13 trái.

Dạng trái lê khi chín, tâm trái rỗng và vỏ trái có màu vàng, trên vỏ có các tuyến tinh dầu phình to làm bề mặt vỏ trái nhám.

Vỏ dầy: 2,0–2,5 cm (những năm đầu cho trái thường dầy đôi khi lên 3–4 cm).

Trung trái bì có màu trắng, mùi thơm, tép màu vàng nhạt, bó chặt, dễ tách khỏi vách múi và nhiều nước, thịt trái mềm, vị ngọt chua nhẹ (độ Brix 9–11%), tỷ lệ thịt trái từ 60 đến lớn hơn 60%, ít đến không hạt ở các vườn trồng chuyên canh.

Trọng lượng trái: 1,2–1,4 kg.

Năng suất 280­–300 trái/cây/năm (cây lớn hơn 10 năm tuổi).

Cây sinh trưởng và phát triển tốt trên vùng đất phù sa ngọt ven sông.

Trong điều kiện chăm sóc tốt cây cho trái sau 2,5–3 năm sau khi trồng.

Cây thường cho trái rải rác quanh năm nhưng tập trung nhất từ tháng 8–11.

Thời gian từ khi ra hoa đến thu hoạch khoảng 210–220 ngày. Thu khi quan sát thấy vỏ trái chuyển sang màu xanh vàng.

Thịt trái màu xanh vàng, mịn, đồng nhất. Ăn dòn, ngọt, hơi chua và có hương vị thơm ngon. Đặc biệt, nó không có hạt hoặc chỉ có hạt lép, nhỏ li ti.

 

 

Đây là giống đặc sản trồng từ hạt vào những năm thuộc thập niên 1920 tại tỉnh Vĩnh Long. BƯỞI năm roi trồng nhiều nơi như: Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang và một số tỉnh Miền Đông Nam Bộ.

Nam Roi Pummelos of Vietnam

 

Vietnamese common name: Bưởi Năm Roi

Scientific name: Citrus maxima (Burm) Merr

English name: “Nam roi” pummelo

 • 10 years old tree with a height of about 78 m.
 • Cuttings or grafted trees often have little or no short spines.
 • Young leaves are light green, the upper surface has a fine coat.
 • Mature leaves oval to elliptical, round base or heart shape.
 • Leaf of deformed double leaf type.
 • The leaf cover is notched round, on 2 sides there are many scattered essential oil glands.
 • The leaf color of the upper face is dark green, the blade is egg-shaped, the opposite heart-shaped leaves.
 • The flower grows in axillary clusters, can have many flowers or just one flower, flower stalks are short and with fine hair. The flowers are quite large, belonging to the pentatomic flower, with large ovules and many sticking small stamens. Flowers have 5 ways of flowers are ivory-white and fragrant.
 • All flowers are good at pollinating to form fruit, but the normal growth process leaves only 13 fruits per cluster.
 • Pear-shaped when ripe, the center of the fruit is hollow and the skin of the fruit is yellow. On the rind, there are enlarged oil glands, making the surface of the peel rough.
 • Thick bark: 2.0–2.5 cm (in early years the fruit is usually thick, sometimes 3–4 cm thick).
 • The flesh of the skin is white, fragrant, the shrimp are light yellow, tight, easy to separate from the wall of the wart and water, the flesh is soft, the sweet and sour taste (Brix 9-11%), the percentage of the pulp is from 60 to greater than 60%, less to no seeds in intensive gardens.
 • Weight of fruit: 1.2–1.4 kg.
 • Yield 280300 fruits/tree/year (tree is 10 years older than that).
 • Plants grow and develop well on the sweet alluvial soil along the river.
 • Under good care of fruit trees after 2.5–3 years after planting.
 • Trees usually produce scattered fruit all year round, but most concentrated from August to November.
 • The time from flowering to harvest is about 210–220 days. Thu when observing that the pods turn yellow green. The pulp is yellowish green, smooth and uniform. It is crunchy, sweet, slightly sour and has a delicious taste. In particular, it has no seeds or only small and small seeds.

 

This is a specialty variety grown from seeds in the 1920s in Vinh Long province. Pummelo is grown in many places such as Vinh Long, Hau Giang, Soc Trang, Dong Thap, Tien Giang and some provinces in the Southeast.