Thông tin thị trường Hạt điều thế giới những tháng đầu năm 2020

Trong 7 tháng đầu năm 2020, Braxin đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều sang Đức, Ý và Ăchentina, xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Canada và Hà Lan… giảm.

8 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hạt điều loại w240 tăng 14% về lượng so với cùng kỳ năm 2019

Thị phần hạt điều Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ 7 tháng đầu năm 2020 đạt 89,1%, tăng só với cùng kỳ năm 2019.

Theo số liệu thống kê từ ITC, xuất khẩu hạt điều của Braxin giai đoạn 2015-2019 tăng trưởng 9,6%/năm (tính theo lượng) và tăng 4,8%/năm (tính theo trị giá), từ 12.957 tấn, trị giá 102,72 triệu USD năm 2015, lên 16.915 tấn, trị giá 120 triệu USD năm 2019.

Trong 7 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hạt điều của Braxin đạt 9.679 tấn, trị giá 59 triệu USD, tăng 6,7% về lượng, nhưng giảm 15,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều loại W240 trong tháng 8/2020 đạt 7,2 nghìn tấn, trị giá 50,85 triệu USD, tăng 7,6% về lượng, nhưng giảm 1% về trị giá so với tháng 8/2019.

Trong 8 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hạt điều loại W240 tăng 14% về lượng và tăng 6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 51,4 nghìn tấn, trị giá 394,52 triệu USD.

Tháng 8/2020, giá xuất khẩu bình quân hạt điều loại W240 đạt mức 7.053 USD/tấn, giảm 8% so với tháng 8/2019. Trong 8 tháng đầu năm 2020, giá xuất khẩu bình quân hạt điều loại W240 đạt mức 7.667 USD/tấn, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2019.

8 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hạt điều loại W240 sang một số thị trường tăng so với cùng kỳ năm 2019, gồm: Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan, Thái Lan, Ai Cập, I rắc, Ả rập Xê út. Ngược lại, xuất khẩu hạt điều loại W240 sang các thị trường khác như: Trung Quốc, Ixraen, Thổ nhĩ kỳ giảm so với cùng kỳ năm 2019.