GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Người bán chịu trách nhiệm với pháp luật về nội dung đã đăng trên Sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước. Sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm xác minh tài khoản đăng ký hợp lệ và cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên ecombinhphuoc.com.vn sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật. Sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước chỉ đứng vai trò là bên thứ 3 tiếp nhận thông tin khiếu nại và cung cấp các thông tin liên quan. Quy trình hỗ trợ giải quyết tranh chấp khiếu nại như sau:

Bước 1: Người mua gửi thắc mắc, khiếu nại tới Tổ quản trị Sàn bằng các hình thức sau:

– Điện thoại: 0271 6500868

– Email: ecom@binhphuoc.gov.vn

– Gửi thư qua hệ thống bưu chính hoặc gặp trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn phát triển Công nghiệp; địa chỉ: Số 818 đường Phú Riềng Đỏ, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Bước 2: Tổ quản trị Sàn sẽ tiếp nhận các khiếu nại, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh
chấp đó.

Bước 3: ecombinhphuoc.com.vn sẽ thu thập và chuyển thông tin đến hai bên để người mua và người bán tự thỏa thuận giải quyết tranh chấp.

Bước 4:Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của ecombinhphuoc.com.vn thì vụ việc sẽ được đưa ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Bước 3: Sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước  sẽ thu thập và chuyển thông tin đến hai bên để người mua và người bán tự thỏa thuận giải quyết tranh chấp.

Bước 4: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước  thì vụ việc sẽ được đưa ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật