QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN

Trong quá trình đặt hàng trên ecombinhphuoc.com.vn, người mua hàng có thể chọn chuyển phát thông thường hoặc chuyển phát nhanh, và Người bán sản phẩm sẽ liên hệ với khách hàng để thống nhất phương thức giao hàng.