Thông tư 04/2021/TT-BXD

Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

30-06-2021

28-08-2021

Tải về

Nghị định 57/2021/NĐ-CP

Bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

04-06-2021

04-06-2021

Tải về

Nghị định 55/2021/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

24-05-2021

10-07-2021

Tải về

Thông tư 35/2021/TT-BTC

Quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

19-05-2021

05-07-2021

Tải về

Thông tư 30/2020/TT-BCT

Hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại

26-11-2020

11-01-2021

Tải về

Nghị định 98/2020/NĐ-CP

Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

26-08-2020

15-10-2020

Tải về

Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT

Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt

15-11-2019

01-01-2020

Tải về

Nghị định 78/2019/NĐ-CP

Nghị định 78/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

14-10-2019

10-12-2019

Tải về

Thông tư 16/2019/TT-BCT

Thông tư 16/2019/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019

19-09-2019

02-11-2019

Tải về

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về hạt điều nguyên liệu tỉnh Bình Phước

28-05-2019

12-06-2019

Tải về