STT Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 1724/QĐ-BVHTTDL 20/07/2022 Download
2 QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 858/QĐ-TTg 20/07/2022 Download
3 QUYẾT ĐỊNH: Công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam 2725/QĐ-BNN-TCLN 20/07/2022 Download
4 THÔNG TƯ: Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tình kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS” 23/2022/TT-BQP 04/04/2022 Download
5 QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập 574/QĐ-BNV 25/07/2022 Download
6 QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải 876/QĐ/TTg 22/07/2022 Download
7 QUYẾT ĐỊNH: Về việc điều chỉnh đề án và phê duyệt đề án bổ sung đợt 1 Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022 724/QĐ-BCT 15/04/2022 Download
8 QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022 2926/QĐ-BCT 24/12/2021 Download
9 KẾ HOẠCH: Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 30/KH-SCT 24/03/2022 Download
10 THÔNG BÁO: Về việc nâng cấp và cập nhật thông tin Thành viên Sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước 09/TB-BQT 10/02/2022 Download