Nghị định 98/2020/NĐ-CP

Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

26-08-2020

15-10-2020

Tải về

Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT

Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt

15-11-2019

01-01-2020

Tải về

Nghị định 78/2019/NĐ-CP

Nghị định 78/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

14-10-2019

10-12-2019

Tải về

Thông tư 16/2019/TT-BCT

Thông tư 16/2019/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019

19-09-2019

02-11-2019

Tải về

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về hạt điều nguyên liệu tỉnh Bình Phước

28-05-2019

12-06-2019

Tải về