STT Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 KẾ HOẠCH: Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 30/KH-SCT 24/03/2022 Download
2 THÔNG BÁO: Về việc nâng cấp và cập nhật thông tin Thành viên Sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước 09/TB-BQT 10/02/2022 Download
3 THÔNG TƯ: Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 05/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Download
4 Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng 04/2021/TT-BXD 30/06/2021 Download
5 NGHỊ ĐỊNH: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử 85/2021/NĐ-CP 25/09/2021 Download
6 THÔNG TƯ: Quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu. 06/2021/TT-BKHĐT 30/09/2021 Download
7 Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 1157/QĐ-TTg 12/07/2021 Download
8 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 55/2021/NĐ-CP 24/05/2021 Download
9 Bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 57/2021/NĐ-CP 04/06/2021 Download
10 Quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. 35/2021/TT-BTC 19/05/2021 Download