Sơn La có nông sản tham gia Hội chợ trái cây Macfrut 2021 tại Italia

Ngày 7/9, Hội chợ trái cây Macfrut 2021 tại Italia chính thức khai trương. Hội chợ có sự tham gia của các doanh nghiệp trên các lĩnh vực: Trái cây và rau quả, từ sản xuất đến thương mại; máy nông nghiệp và công nghệ; đóng gói, dịch vụ logistic; hạt giống, sinh học... đến từ 90 quốc gia. Hội chợ Macfrut 2021 diễn ra theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tiếp tục

Chương trình dành cho Quý doanh nghiệp mong muốn tiếp cận và mở rộng thị trường tại Nhật Bản

Chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại Phòng trưng bày hàng mẫu đặt tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Tiếp tục

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Công điện nêu rõ:

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện Lời kêu gọi của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:

Tiếp tục

Các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Ngày 22/7/2021 Sở Công Thương ban hành công văn số: 1586/SCT-TM về việc hướng dẫn về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục

V/v tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Để việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được hiệu quả, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan đơn vị, địa phương triển khai một số nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền cụ thể như sau:

Tiếp tục

Triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thực hiện quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tiếp tục